RU RO

0

Despăgubirea de asigurare în cadrul poliței AutoCASCO le ve-ți primi în următoarele cazuri:

 • În cazul unui accident rutier;
 • În cazul furtului sau răpirii automobilului de către răufăcători;
 • În cazul furtului unor accesorii sau echipamentului(de exemplu: jantele, sistemul audio ș.a);
 • În cazul incendierii automobilului;
 • În cazul deteriorării automobilului în urma calamităților naturale cum ar fi: grindina, inundații, lovitura fulgerului ș.a;
 • În cazul deteriorării automobilului dumneavoastră cu diferite obiecte, crengi, copaci ș.a.

 

SUPERPOLIS.MD vă propune 3 tipuri de polițe CASCO:

CASCO 50\50.

Această poliță de asigurare CASCO acoperă riscurile stardard precum furtul și deteriorarea totală sau parțială a automobilului. Aceasta convine optimal pentru șoferii experimentați și grijulii. Cu CASCO 50/50 dumneavoastră economisiți 50% din costul unei asigurari obișnuite, dacă cu automobilul dumneavoastră nu se v-a produce cazul asigurat pe perioada valabilității poliței.
Dacă totuși nu ați reușit evitarea deteriorării automobilului dumneavoastră, aveți posibilitatea să achitați 50% din costul poliței de asigurare, iar compania de asigurări o să vă achite despăgubirea totală.

Avantajele contractului CASCO 50/50:

 • Achitați din start doar jumătate din costul CASCO.
 • Dacă cazul asigurat nu survine pe perioada valabilității contractului, nu este necesar să achitați și a doua jumătate a prețului.
 • După ce ați plătit a doua jumătate a costului, CASCO  acționează în mod integral pînă la expirarea termenului contractului.
 • Acest tarif este avantajos pentru șoferii atenți cu o experiență mare de șofat.

 

CASCO cu franșiză.

Franșiza - parte din prejudiciu, suportată de asigurat, este stabilită în calitate de sumă fixă sau de procent din despăgubirea de asigurare sau din suma asigurată şi este prevăzută în contractul de asigurare. Compania de asigurate achită reparația parțial și în schimb diminuează costul poliței.
La încheierea contractului de asigurare CASCO cu FRANȘIZĂ, în contract sunt indicate condiții suplimentare, în conformitate cu care dumneavoastră vi se achită despăgubiri în cazul survenirii cazului asigurat, dacă suma prejudiciului depășește o anumită limită stabilită. Dacă cazul asigurat vă cauzează prejudiciu neînsemnat, mărimea căruia este mai mic decît cel stabilit de franșiză, atunci dumneavostră
nu puteți pretinde la achitarea despăgubirilor. În cazul în care prejudiciu cauzat depășește limita stabilită, Compania de asigurări vă achită toate despăgubirile integral, din care se scade franșiza.

Avantajele contractului CASCO cu franșiză:

 • Protejarea automobilului în caz de deteriorări semnificative.
 • Posibilitatea obținerii unei reduceri.

 

CASCO FULL.

Această asigurare a automobilului presupune cel mai largă gamă de opțiuni. Adoptînd decizia de a procura CASCO FULL, dumneavoastră primiți despăgubiri cu costuri minime de timp, și scăpați de grijile legate de survenirea cazului asigurat. 

Avantajele contractului FULL CASCO:

 • Suport  telefonic  24/24 în situația survenirii cazului asigurat.
 • Comisar de urgență- expert în rezolvarea cazurilor asigurate.
 • Evacuator- dacă automobilul dumneavoastră nu are posibilitatea de a se deplasa în urma unui accident.

Informația necesară la încheierea contractului de asigurare CASCO:

 • Certificatul de înmatriculare a automobilului.
 • Datele personale a proprietarului mijlocului de transport.
 • Datele permisului de conducere a persoanelor admise la conducerea automobilului.

 

Primele de asigurare:

Pentru a calcula costul asigurării CASCO pentru automobilul dvs, utilizați calculatorul nostru. Alegeți și indicați în cîmpurile calculatorului următoarele informații cu privire la automobil:

 • categoria mijlocului de transport;
 • marca și modelul;
 • anul producerii;
 • prețul de piață al automobilului.

De asemenea, la calcularea CASCO cu ajutorul calculatorului online, alegeți tipul de asigurare: CASCO FULL, CASCO cu FRANȘIZĂ sau CASCO 50/50.

 

Obligațiile asiguratului

 • Să întreprindă acțiuni pentru diminuarea prejudiciului cauzat în cazul accidentului rutier
 • Să raporteze imediat despre accidetul rutier organelor de poliție cu cerința de a întocmi actele cu referire la motivele și circumstanțele săvîrșirii accidentului rutier, precum și referitor la mărimea prejudiciului cauzat.
 • Persoana implicată într-un accident rutier este obligată să înștiințeze referitor la accidentul rutier asigurătorul cu care a întocmit contractul de asigurare CASCO, inclusiv să-l înștiințeze referitor la predudiciul cauzat și persoanele vătămate. 

 

Prelungirea și modificarea poliței de asigurare CASCO

Pentru prelungirea poliței CASCO utilizați serviciul online SUPERPOLIS.MS

Pentru modificarea poliței CASCO adresați-vă la reprezentantul companiei la numărul de telefon 076744446, 079044443.