RU RO

Despre Asigurare RCA

Despre produsul RCA

Polița RCA- reprezință asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudiciul cauzat vieții, sănătății și bunurilor materialelor a persoanelor terțe în timpul exploatării autovehiculului. Deținirea poliței de asigurare este obligatorie pentru toți posesorii de autovehicule. Polița de asigurare RCA vă permite să compensați prejudiciul pe care dumneavoastră în calitate de șofer l-ați cauzat bunurilor sau sănătății persoanelor terțe(pasageri și pietoni). Prin bunuri materiale se înțelege orice valori materiale, pe care le-a deteriorat autovehiculul dumneavoastră(alt mijloc de transport, clădire, gard ș.a.).

 

Informația necesară pentru a încheia contractul de asigurare RCA:

 • Certificatul de înmatriculare a autovehiculului;
 • Datele personale ale proprietarului autovehiculului;
 • Datele permisului de conducere a persoanelor admise la conducerea mijocului de transport.

Primele de asigurare

Primele de asigurare se achită integral pentru toată perioada asigurată, indicată în polița de asigurare RCA.

Prima de asigurare se calculează în temeiul primei de bază cu aplicarea coeficienților de ajustare, stabilite în conformitate cu actele normative în vigoare și sistemul Bonus-Malus.

La calcularea prețului poliței RCA se iau în calcul următorii factori:

 • statutul asiguratului- persoană fizică sau juridică;
 • locul înmatriculării mijlocului de transport;
 • tipul contractului în dependență de numărul persoanelor admise la conducere- limitat sau nelimitat;
 • caracteristicile tehnice ale autovehiculului(puterea motorului, categoria mijlocului de transport);
 • Vîrsta și stagiul asiguratului, inclusiv vîrsta și stagiul persoanelor admise la conducere.

Sistemul Bonus-Malus

Sistemul Bonus-Malus este stabilit de către organele de supraveghere care presupune o micșorare anuală în mărime de 5 procente(dar nu mai mult de 50 de procente în decursul a 10 ani) a mărimii primei de asigurare a poliței RCA pentru persoanele care nu au produs accidente rutiere și mărirea primelor de asigurare- pentru persoanele care au cauzat accidente rutiere. În scopul aplicării sistemului Bonus-Malus, asigurătorii obțin acces la informația cu privire la istorcul pagubelor aiguraților și posesorilor mijlocului de transport ce se deține în sitemul unic informațional, creat de autoritatea de supraveghere.

 

Sistemul RCA Data

În conformitate cu hotărărea Comisieai Naționale a Pieței Financiare nr.50/8 din 30.11.2012 cu privirea la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, încheierea contractrului de asigurare, cererii, poliței/certificatului de asigurare, precum și informația referitoare la pagubele legate cu aceste contracte, în regim online se efectuează doar prin sistemul informațional automatizat de stat RCA Data.

RCA Data permite schimbul de informație cu autoritățile statului cu scopul de a efectua controlul asupra deținerii și asupra autenticității poliței RCA.

 

Limitele răspunderii asigurătorului:

1 000 000 lei

la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident;

1 000 000 lei

pentru fiecare persoană păgubită în caz de vătămări corporale sau deces;

5 000 000 lei

indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident.

 

Obligațiile asiguratului

 • În cazul producerii accidentului rutier, asiguratul sau posesorul mijlocului de transport este obligat să întreprindă toate acțiunile necesare pentru diminuarea pagubelor.
 • Imediat după producerea accidentului rutier să notifice despre acest fapt organele de poliție și alte organe de drept, cerînd întocmirea tuturor actelor cu privire la motivele și circumstanțele producerii accidentului rutier.
 • În decurs de 48 de ore din momentul producerii accidentului rutier să înștiințați despre acest fapt asigurătorul care a emis polița de asigurarea RCA.
 • Să prezentați, personal sau prin intemediul reprezentantului legal, la locul aflării asigurătorului, actul organelor competente cu privire la producerea accidentului rutier, inclusiv și permisul de conducere valabil, certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport și certificatul reviziei tehnice a autoveiculului.
 • La cererea asigurătorului, să-i asigurați accesul la mijlocul de transport.
 • Neexecutarea de către asigurat a acestor cerințe nu îl exonerează pe asigurător de obligația sa de a achita despăgubirile, totuși asigurătorul poate înainta o acțiune în regres împotriva asiguratului pentru compensarea cheltuielilor suplimentare apărute în rezultatul neexecutării cerințelor indicate mai sus.

Obligațiie asigurătorului

După recepționarea înștiințării cu privire la producerea accidentului, asigurătorul este obligat:

 • Să deschidă dosar de daune;
 • Să examineze bunurile avariate şi să încheie, în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii cererii persoanei păgubite privind despăgubirea de asigurare, un proces-verbal de constatare a pagubelor;
 • Să închidă dosarul de daune privind pagubele materiale în cel mult 15 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document necesar finalizării dosarului;
 • Să închidă dosarul de daune privind vătămările corporale sau decesul în cel mult 10 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document de confirmare a pagubelor;
 • Să achite despăgubirea de asigurare în termenul ce nu depășește 3 luni din momentul recepționării cererii cu privire la compensarea prejudiciului.

Prelungirea și modificarea poliței RCA

Pentru prelungirea poliței de asigurare Cartea Verde utilizați serviciul online al SUPERPOLIS.MD.

Dacă este necesar de a modifica contractul de asigurare Cartea Verde, adresați-vă reprezentantului companiei la nr. de telefon 076744446, 079044443.