RU RO

Despre Asigurare Carte Verde

Despre produsul Cartea Verde

Polița Cartea Verde reprezintă asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru cauzarea prejudiciului de sănătate și material persoanelor terțe în timpul exploatării autovehiculului pe teritoriul tărilor membre al sistemului internaționat Cartea Verde, care cuprinde 48 de țări ale lumii.

Deținerea poliței de asigurare Cartea Verde este obligatorie pentru toate autovehiculele care pleacă în afara Republicii Moldova.

Polița Cartea Verde permite compensarea prejudiciului pe care dumneavoastră ca șofer l-ați cauzat bunurilor materiale sau sănătății persoanelor terțe(pasagerilor și pietonilor).

Prin bunuri materiale se înțelege orice valori materiale, pe care le-a deteriorat autovehiculul dumneavoastră(alt mijloc de transport, clădire, gard ș.a.).

În Republica Moldova sunt disponibile 3 tipuri de Cartea Verde:

 • Cu valabilitatea pe teritorul a 2 țări- Belorusia și Ucraina.
 • Cu valabilitatea pe teritoriul a 3 țări- Belorusia, Ucraina și Rusia.
 • Cu valabilitatea în toate țările membre sistemului Cartea Verde(inclusiv cele menționate mai sus).

Contractul de asigurare Cartea Verde poate fi semnat pe o peroadă de la 15 zile pînă la 1 an.

Informația necesară pentru a încheia contractul de asigurare Cartea Verde:

 • Certificatul de înmatriculare a autovehiculului;
 • Datele personale ale proprietarului autovehiculului;
 • Automobilul trebuie să fie înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova;

Primele de asigurare

 • Prima de asigurare se achită integral pe toată perioada de asigurare indicată în polița de asigurare Cartea Verde.
 • Prima de asigurare se calculează în temeiul primei de bază cu aplicarea coeficienților de ajustare, stabilite în conformitate cu actele normative în vigoare.

La calcularea prețului Cartea Verde se iau în considerare următorii factori:

 • Tipul autovehicului/mijlocului de transport
 • Termenul, pentru care plecați în afara țării(de la 15 zile pînă la 1 an)
 • Țara pe care planificați să o vizitați.

Tarifele sunt indicate în euro și se convertează în lei moldovenești conform cursului de schimb la zi stabilit de Banca Națională a Moldovei.

Sistemul RCA Data

În conformitate cu hotărărea Comisieai Naționale a Pieței Financiare nr.50/8 din 30.11.2012 cu privirea la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, încheierea contractrului de asigurare Cartea Verde se efectuează doar prin sistemul informațional automatizat de stat RCA Data.

RCA Data permite schimbul de informație cu autoritățile statului cu scopul de a efectua controlul asupra deținerii și asupra autenticității poliței Cartea Verde.

Limitele de răspundere a asigurătorului

 • Plățile de asigurare se efectuează în limitele stabilite de țările-membre al sistemului internațional Cartea Verde.
 • Reglementarea cazurilor asigurate și a plăților se determină în conformitate cu legislația în vigoare a răspunderii civile auto a țării, pe terioriul căreia a avut loc accidentul.
 • Diferența care depășeste limitele se achită de asigurat.

Obligațiile asiguratului

 • Să întreprindă acțiunile necesare pentru a diminua pagubele survenite în urma accidentului rutier;
 • Să informeze imediat poliția și autoritățile competente despre producerea accidentului rutier, cu cerința de a documenta cazul, indicînd toate circumnstanțele producerii accidentului precum și prejudiciul cauzat;
 • Persoana implicată în accidentul rutier este obligată să informeze asigurătorul cu care a încheiat contractul de asigurare Cartea Verde despre producerea accidentului rutier, inclusiv să comunice datele referitoare la prejudiciul cauzat și numele victimelor;
 • Să prezinte părții vătămate în urma accidentului rutier și poliției polița de asigurare Cartea Verde, dacă asiguratul poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat. Din acest moment, obligațiile asiguratului față de persoanele terțe se condideră executate iar răspunderea și-o asumă Biroul ”Cartea Verde” din țara respectivă.

Prelungirea și modificarea poliței Cartea Verde

Pentru prelungirea poliței de asigurare Cartea Verde utilizați serviciul online al SUPERPOLIS.MD.

Dacă este necesar de a modifica contractul de asigurare Cartea Verde, adresați-vă reprezentantului companiei la nr. de telefon 076744446, 079044443.